Privacybeleid

Rob’s Dierenshop B.V. verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospecten en contactpersonen. In dit privacystatement wordt uitgelegd welke gegevens Rob’s Dierenshop B.V. wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt Rob’s Dierenshop B.V. (persoons)gegevens?

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospecten en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer u informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Rob’s Dierenshop B.V.?

Rob’s Dierenshop B.V. verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan onze klantenservice. Als u gebruik maakt van onze klantenservice hebben wij uw contactgegevens en kunnen we de inhoud van de e-mails bewaren om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Rob’s Dierenshop B.V., kan Rob’s Dierenshop B.V.aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaart Rob’s Dierenshop B.V. verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

We verzamelen ook gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

Rob’s Dierenshop B.V. verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Ook heeft Rob’s Dierenshop B.V. gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen.

Rob’s Dierenshop B.V. slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

Rob’s Dierenshop B.V. maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Derde ontvangers

Rob’s Dierenshop B.V. maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Enkele van onze leveranciers zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Rob’s Dierenshop B.V. verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Uw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. U kunt aan Rob’s Dierenshop B.V. het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Rob’s Dierenshop B.V. onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op uw verzoek aan. Ook kunt u een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Rob’s Dierenshop B.V. gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. U kunt Rob’s Dierenshop B.V. vragen om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kunt u een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen via info.robsdierenshop@gmail.com om van u rechten gebruik te maken.
Heeft u het idee dat Rob’s Dierenshop B.V. niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt?
Of heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kunt u ook een klacht indienen bij de AP.

Beveiliging

Rob’s Dierenshop B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Rob’s Dierenshop B.V. schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Rob’s Dierenshop B.V. is wettelijk verplicht om verkeers- en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacystatement horen we deze uiteraard graag. Laat het weten via info.robsdierenshop@gmail.com.

Wijziging van privacystatement

Robs’s Dierenshop B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement.
Datum laatste wijziging: 23 juni 2021

Dit is het privacystatement van Rob’s Dierenshop B.V., gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3086 EW) Rotterdam aan de Slinge 550,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 24162667.